Dag van de Academies
Zaterdag 15 februari 2020

De kracht van steAm

We kennen het allemaal Science Technology Engineering en Mathematics. STEM is een internationaal letterwoord dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Je denkt misschien meteen aan ingenieurs of programmeurs, maar STEM is veel meer dan dat.

Maar voor ons hoort er de A van Academies bij. De samenleving van vandaag heeft volgens de Vlaamse overheid mensen nodig met een steAm-profiel. Hoe voeg je een dosis cultuur of Arts toe aan het zakelijke STEM-onderwijs? Met een A van Academie uiteraard.

Graag meer steAm

Op de Dag van de Academies zetten we in op meer steAm. We ondersteunen de Vlaamse Regering met haar STEM-actieplan en als we verbinding tussen de S, de T, de E en de M willen, dan staat de A van Academie daar perfect tussen. Artistieke oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken vragen immers om creativiteit. Innovatie kan niet zonder die Arts. Wil je All round jongeren opleiden in de visie van de Homo Universalis, dan kan je niet zonder de Academies in Vlaanderen. Die Academies bieden je die verbinding aan. Ze zorgen ervoor dat de Artistieke zelfontplooiing van iedere leerling - jong en oud - tot zijn recht komt.

SteAm doe je samen

Kun je jezelf in je eentje vervolmaken in muziek, schilderkunst, dans of drama? Misschien. Maar het samen doen, vraagt verbinding. De Academie is dé plek bij uitstek waar die verbinding voor kunst kan groeien en bloeien.

De energie - of beter gezegd de stoom- die mensen krijgen en de emoties die ze voelen als ze samen een opvoering voorbereiden of een tentoonstelling maken, is bijzonder.

Op die momenten ben je zo geconcentreerd aan het werk dat hierbij de aandacht ontsnapt dat wat je doet meer is dan alleen maar (de integratie van) wiskunde, wetenschappen en techniek. Academies doen ertoe. Daarvoor willen we iedereen in beweging krijgen op de Dag van de Academies.

SteAm is universeel

Zowel wetenschappelijke als Artistieke processen vertrekken vanuit een waarneming die vragen oproept. We bekijken in de Academie de wereld rondom de lerende en proberen door onderzoek antwoorden op vragen te formuleren. Binnen dat proces versterken STEM en A elkaar voor het opwekken van 21ste-eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend, creatief en kritisch denken. Zo maken we écht werk van een universele ontwikkeling van eenieder. Op de Dag van de Academies tonen we een duidelijk afgebakende visie met steAmin Vlaanderen. We maken die concreet tijdens heel wat activiteiten.

Samenwerking zit in het DNA van het deeltijds kunstonderwijs

SteAm zit in de Academies hun genen. Op heel wat plaatsen wordt over de gemeentegrenzen en over de kunstdisciplines heen samengewerkt. Meer en meer slaan Academies beeldende kunsten en muziek, woord en dans de handen in elkaar. De verschillende domeinen kruisen elkaars pad in tal van cross over projecten. Het leerplichtonderwijs is een partner van het deeltijds kunstonderwijs en het wijst kinderen en jongeren de weg naar de Academie. Dat culturele leren vindt plaats in onze Academies, in het onderwijs, in de vrije tijd, de media en in de virtuele omgeving. Het komt tegemoet aan de verbinding met technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen. Zorg dat je de (stoom)boot niet mist, “de verbeelding is het voornaamste werktuig voor ons welzijn.” (Dewey)

Kom mee stoom afblazen op zaterdag 15 februari 2020 in jouw Academie in jouw buurt.

Contact: Bart Jonkers, Voorzitter werkgroep Dag van de Academies, 0475/67 19 11 bart.jonkers@lede.be